تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - جمله جالب !!!

جمله جالب !!!

این جمله با کلمه ای یک حرفی آغاز می شود٬ کلمه دوم دو حرفیست٬ چهارم چهار حرفی… تا بیستمین کلمه بیست حرفی!!!!!


I do not know where family doctors acquired illegibly perplexing handwriting nevertheless, extraordinary pharmaceutical intellectuality counterbalancing indecipherability,transcendentalists intercommunications incomprehensiblenes
موضوع: مطالب جالب،
[ پنجشنبه 16 اردیبهشت 1389 ] [ 23:42 ] [ Beny@min ]