تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - ..سکوت..

..سکوت..

سكوتم از رضایت نیست دلم اهل شكایت نیست

هزار شاكی خودش داره خودش گیره گرفتار

همون بهتر كه ساكت باشه این دل جدا از این ضوابط باشه این دل

از این بدتر نشه رسوایی ما كه تنها تر نشه تنهایی ما

كسی جرمی نكرده گر به ما این روزها عشقی نمی ورزه

بهایی داشت این دل پیشتر ها كه در این روزها نمی ارزه

كه كار ما گذشته از شكایت هنوزم پایبندیم در رفاقت

تسكوتم از رضایت نیست دلم اهل شكایت نیست


موضوع: جملات الهام بخش،
[ شنبه 28 فروردین 1389 ] [ 00:18 ] [ Hamid Reza Azari ]