تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - وقتی ...

وقتی ...وقتی همه چیز برایت رنگ می بازد

وقتی به یکباره سفیدیها محو می شوند

و جای خود را به سیاهی می دهند

وقتی بدون اینکه بدانی چرا.. تنهایت می گذارند

وقتی غم مدام خانه دلت را می کوبد

وقتی تنهایی لحظه ای رهایت نمی کند

آیا راهی جز سکوت باقی می ماند ؟؟؟

اگرچه روزهاست سکوت کرده ام

اما این را بدان که هر سکوتی سرشار است از حرفهای ناگفته .

من حرفهایم را در سکوت گفتم اما شاید تو نشنیدی و

شاید شنیدی اما ....

و حالا آخر حرفم

من رهگذری بودم در لحظه های زندگی تو ...

در این بغض های هر لحظه ،

در این دلتنگی های مدام،

در این آشفتگی های دقایق،

دارم س ک و ت می شوم

با من از دلیل نامهربانیها چیزی بگو

پیش از آنکه زخم هایم عمیق شود !
موضوع: جملات الهام بخش،
[ جمعه 27 فروردین 1389 ] [ 00:59 ] [ Hamid Reza Azari ]