تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - خوشبختی

خوشبختی

پنجشنبه 26 فروردین 1389
23:58
Hamid Reza Azari

خوشبختی را نمی توان وام گرفت

خوشبختی را نمی توان برای لحظه ای نیز به عاریت گرفت

خوشبختی را نمی توان دزدید

نمی توان خرید

نمی توان تکدی کرد...

پرنده ی سعــادت دیگران را نیز نمی توان به دام انداخت.به خانه ی خویش آورد و در قفسی محبوس کرد_

به امید با طلی، به خیال خامی

خوشبختی گمان می کنم ، تنها چیزیست در جهان که فقط با دست های طـــــــاهر کسی

که به راستی خواهان آن است ساخته می شود،

و از پی اندیشیدنی طـــــــاهرانه!
تمامی حقوق این وب سایت متعلق به مرجع وبگاه ایرانی است. || طراح قالب avazak.ir