تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - خوشبختی

خوشبختی


خوشبختی را نمی توان وام گرفت

خوشبختی را نمی توان برای لحظه ای نیز به عاریت گرفت

خوشبختی را نمی توان دزدید

نمی توان خرید

نمی توان تکدی کرد...

پرنده ی سعــادت دیگران را نیز نمی توان به دام انداخت.به خانه ی خویش آورد و در قفسی محبوس کرد_

به امید با طلی، به خیال خامی

خوشبختی گمان می کنم ، تنها چیزیست در جهان که فقط با دست های طـــــــاهر کسی

که به راستی خواهان آن است ساخته می شود،

و از پی اندیشیدنی طـــــــاهرانه!
موضوع: جملات الهام بخش،
[ پنجشنبه 26 فروردین 1389 ] [ 23:58 ] [ Hamid Reza Azari ]