تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - زندگی

زندگی

زندگی یعنی
یك تبسم
یك اشك
یك تبسم به غروب خورشید
به غروب نور
نور امید
در دل تیره رویاهایت
زندگی یعنی
یك تبسم
بر تمام انسان های مخوف
كه به دشواری گردبادی تند
بی تفاوت اما
سخت و سوزان
از كنارت گذران
خواهند رفت
زندگی یعنی یك حادثه تلخ و غمین
زندگی یعنی مرگ باور های تو
یعنی ركود جریانی جاری
یعنی این
هركسی در دل خود
خواهد اندیشید این را
كه چه بود
كه چه هست
كه چه خواهد بود این
زندگی در نظر من
یعنی
جبر یك حادثه بی معنا
آفرینش
آری
زندگی یعنی یك اشك
كه از دیده تو
بازتابی دارد
تا دل تاریكی شب
تا سحرگاهی كه
انتظارش هیچ گاه
رو به پایان نرود
زندگی یعنی من
یعنی تو
یعنی ما
.......
موضوع: مطالب جالب،
[ یکشنبه 22 فروردین 1389 ] [ 17:38 ] [ Hamid Reza Azari ]