تبلیغات
مرجع وبگاه ایرانی - توپولف....!!!!!

توپولف....!!!!!

توپولف....!!!!!
من هلاك تو و خاك زیر پاتم، توپولف!

من زمین خورده‌ی جعبه ی سیاتم،توپولف!
كشته‌ی تیپ زدن و قـدّ و بالاتم، توپولف!
مرده‌ی ریپ زدن و ناز و اداتم، توپولف!
قربـون اون نوسانــات صداتم، توپولف!
یه كلوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف!

من هواپیما ندیدم اینجوری ناز و ملــوس
می‌پری پر می زنی روی هوا عین خروس!
بذار ایرباس واست عشوه بیاد- دراز لوس-
بدگِلا چش ندارن ببیننت، خوشگل روس!
قربون چشات برم، محــو نیگاتم ، توپولف
یه كلوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف!

مـــا رو می‌بری نقـــاط دیدنی وقت فرود
گاهی وقتا سر كـــــوه و گاهی وقتا ته رود
می فرستن همه تا سه روز به روحمون درود
می خونه مجری سیما واسمون شعر و سرود
چرا ماتم می گیرن ، مبهوت و ماتم توپولف!
یه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف!
وقتی عشقت می‌كشه گاهی با كلّه می شینی
به جـــــای باند فرود، توی محلّه می شینی
یا می‌ری تــــوی ده و رو سر گلّه می شینی
زودی مشهور می‌شی، رو جلد مجلّه می شینی
پی گیرعكســــــا و تیتر خبراتم توپولف!
یه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف!

می خوام از خدا كه یك لحظه نشم از تو جدا
چونكه وقتی باهاتم هی می كنم یـــــاد خدا
بدون نذر و نیـــاز بــــــا تو پریدن ، ابدا!
می كنم بعد فرود تمــــوم نذرامـــــو ادا
واســه جنّت بلیتت گشتــــه براتم، توپولف!
یه كلـــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف!

تو كه هی رفیقــــای ایرونیتو یاد می كنی
كی میگه تــــو انبارای روسیه باد می كنی؟
ما رو پیك نیك می بری، سقوط آزاد می كنی
خدا شــــادت بكنه ، روحمونو شاد میكنی
بری تا اون سر اون دونیا(!) باهاتم، توپولف!
یه كلــوم ختم كلــوم بنده فداتم، توپولف
موضوع: اشعار،
[ شنبه 21 فروردین 1389 ] [ 17:34 ] [ Hamid Reza Azari ]